Kerneopgave

Klubgrundlag

 

Lokalt i Greve  har vi tre politisk vedtagne principper for fritidslivet.

Klubgrundlag for ungdomsskolen "Klub Greve"

Meningsfuld fritid for alle børn og unge

Fritiden er en vigtig læringsarena, og de voksne, som børn og unge møder i fritiden, er vigtige voksne i børn og unges liv. Fritidstilbuddene er strukturerede frirum, der understøtter børn og unges identitetsudvikling og tilbyder rammer, hvor de kan udfolde deres eget frie initiativ, skabe relationer til andre børn og unge og blive introduceret til kommunens øvrige fritids- og foreningsliv. 

 

Samarbejdet mellem skole og fritidstilbud er vigtigt for det hele børne- og ungeliv

SFO og klubtilbud indgår i et styrket samarbejde med skolen om en spændende og attraktiv skoledag. I fritidstilbuddet arbejdes med såvel læringsmål som sociale mål. Undervisning og fritid sammentænkes i understøttende undervisning, partnerskaber og samarbejder om et helhedsorienteret og udviklende børne- og ungeliv.

 

Fritidstilbuddene er tilgængelige og til stede i lokalmiljøet 

Fritidstilbuddene er let tilgængelige for børn og unge. Både som steder børn og unge selv kan være med til at sætte deres præg på og gennem en bred og fleksibel vifte af aktiviteter. De voksne er tilgængelige, aktive og opsøgende i deres dialog med børn og unge og kan fange dem, ”hvor de er”.