Kerneopgave

Kontakt

Klub Godset
Tlf.43 69 45 16
micj@greve.dk & ahs@greve.dk

Klubgrundlag

Klubgrundlag for ungdomsskolen "Klub Greve"

Vi vil:

 • Sætte børn og unges fritid i centrum og bidrage til at alle får en meningsfuld fritid
 • Være aktive i overgangen fra ungdomliv til voksenliv
 • Være en aktiv part i børn og unges læring også i skoletiden

Det vil vi fordi:

 • Fritiden er en vigtig læringsarena og de voksne som børn og unge møder i fritiden er vigtige voksne i børns og unges liv.
 • Unge skal understøttes i deres identitetsudvikling, deres demokratiske udvikling og tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.
 • Samarbejdet mellem skole og fritid er vigtigt for det hele børne-ungeliv og for at skabe en mere varieret hverdag med større faglighed og trivsel for eleverne.

Det betyder, at klubberne:

 • Er opsøgende overfor alle børn og unge i lokalområdet.
 • Guider til meningsfulde fritidsaktiviteter, gennem samarbejde til og kendskab med lokalområdets øvrige aktører.
 • Er "strukturerede frirum", der både indeholder læringsmål og sociale mål.
 • Gennem sine almene aktiviteter og særlige tilbud bidrager til målsætningen om 95% af de unge får en ungdomsuddannelse.
 • Skaber udfordrende og tryggerammer om børn og unges fritidsliv.
 • Har fokus på læring og dannelse for de yngste i klubbørn, bl.a. igennem progression i tilbuddene.
 • Arbejder med ungdomskulturen bl.a. gennem øget fokus på de +13 årige.