Marts & April

Nyhedsbrev marts og april 2016 for Klub Godset.

Nu har vi passeret 1. marts og ifølge kalenderen er det forår. Det betyder for Godset at vores udendørs aktiviteter vil blive flere.

Og så betyder det også at de nye børn snart begynder. Nemlig 1. april kommer der en stor gruppe af nye børn, som nu er klar til at udvide deres horisont og starte på den ungdom der ligger lige om hjørnet.

I den forbindelse er det vigtigt, at vi alle er opmærksomme på at tage os pænt af dem og sørge for de også føler sig velkommen hver dag ligesom alle de andre.

Vi er pt i gang med at rette det verbale sprog ind både via medierne og ansigt til ansigt. Derfor vil I nok opleve at der er børn der kommer hjem og er noget fortørnet over at vi slår ned på det. Men som I jo ved er vi jo meget strenge med sproget og vold. Så vi strammer lige op igen hen over en periode.

Godsets pædagogiske Grundlag.

På personale weekenden have Godsets medarbejdere tre ting vil skulle have på dagsordenen, Førstehjælp, Brandslukning og Pædagogisk Grundlag.

Alle tre ting er nu pudset godt af og I kan bl.a. se billeder og videoer fra førstehjælps- og Brandkursus på FB og Instagram.

Det Pædagogiske grundlag er som følger:

Kerneopgaven.

På Godset ruster vi mangfoldige børn til voksenlivet

Det gør vi ved at:

”Gennem vores faglighed, forskelligheder og med humor, samarbejder vi med børn og forældre, i at støtte de unge i deres udvikling mod selvstændighed. Vi tilbyder rammer, hvor der er plads til alle, ved hjælp af relationer og fællesskaber på tværs, sådan at de rustes til voksenlivet. ”

Heraf kommer vores måde at gribe det hele an på, nemlig de tre værdier.

De 3 værdier er følgende:

Tryghed, Demokrati og Relation. Her under beskrives, hvad der menes med de enkelte værdier og hvordan det kan ses i hverdagen i arbejdet med børnene og de unge. De er hængt synligt i Klubben, sådan at både personale, børn og forældre kan læse dem.

Vi vil gennem rummelighed, relationer, inspiration og udvikling giver vi børnene redskaber til selvstændighed.

Relation.

Relation er:

For at skabe relationer gør vi følgende:

Plads og tid til børn

Respekt

Vise interesse og være lyttende

Nærvær

Ser dig – hører dig

Plads til at dyrke forskelligheder

Anerkendelse

Tryghed

Tillid

Plads til følelser

Gode rollemodeller

Ansvar

Dialog

Ærlighed

Omsorg

Inklusion

Fælles tredje og aktiviteter

Voksne i aktiviteter (deltagelse)

T-shirt m. navne til personale og navneskilte til nye børn, børnemøder for nye børn.

Fester, arrangementer med og uden forældre (julefest & sommerfest)

Synlig struktur

Nyhedsbrev, forældreIntra., Tabulex, forældremøde om foråret

Folkeskolereformen – undervisning – forældremøder – SFO-besøg

Aktiviteter på tværs

Ture med en lille gruppe blandede børn

Inspirere hinanden i aktiviteter

Opsøgende voksne

Vise interesse

Tovholder på de stille børn og børn med særlige behov

Børnemøder, klubråd, tage børnenes ønsker alvorligt

Tydelige voksne

Dialog og samtale

Lære børnene og vise dem sociale spilleregler

SamarbejdeRummelighed.

Rummelighed er:

For at skabe rummelighed gør vi følgende:

Åbenhed

Medindflydelse

Lyttende/spørgende

Accept af forskelligheder

Trivsel

Anerkendelse

Positivt syn på alle og dialog

Klubråd, børnemøder, p-møder, forældrebestyrelse

Vise interesse for hinanden

Aktiviteter med plads til alle

Skolebesøg hver uge, primær voksne, MUS

Samarbejde på tværs med skole, SFO, Sports- og boligforeninger, kommunen, ex.

Forældresamtaler

Være nærværende, omsorgsfuld og ærlig

Møde barnet i øjenhøjdeInspiration og udvikling.

Inspiration og udvikling er:

For at skabe inspiration og udvikling gør vi følgende:

Faglighed

Vidensdeling

Udfordringer

Motivation/motivere

Udfoldelse

Fordybelse

Medbestemmelse

Rollemodeller

Vejvisere

Uddannelse og efteruddannelse

Personalemøder, børnemøder med inspirations video og billeder, andre møder

Stille krav

Forskellige former for aktiviteter, som giver mulighed for udfoldelse og fordybelse

Vise engagement i hverdagen

En autentiske i vores samspil med børnene

Læring gennem leg / aktiviteter

Være opsøgende

Fælles spilleregler

Overholde aftaler

Fælles debatter og diskussioner

ReflektereUd fra de tre værdier og vores kerneopgave er hele hverdagen og tilgangen til samarbejdet med de eksterne tilrettelagt. Det betyder at personalet planlægger alle skema, hverdag og ekstraordinære aktiviteter for et år af gangen. Personalet arbejder ud fra årsnorm, med mulighed for spontanitet. Ekstraordinære aktiviteter kan være fester, kolonier, festivaler, overnatninger, aften og weekend arrangementer.

Og så er det det tid til at genoverveje Vilde Vulkaner…

Vilde Vulkaner er en Børne festival (tir-fre. i uge 26) hvor vi har 24 stk. så det er først til mølle. Billetterne købes i caféen og der kan bruges Mobilpay, Grevekort, Konto og kontanter, prisen er 590 kr. Det er Blerim, Gitte og Camilla G. der tager af sted i år. Som altid skal vi give den gas, i år med Rasmus Seebach, Djämes Braun, Ankerstjerne, Cicilia, Go Go Berlin, Dúné og Shaka Loveless

Aftenklub.

Som I ved har vi ændret på, hvordan der er aftenklub i hverdagen. Det betyder, at der nu to gange om ugen er UK (UngdomsKlub 13+ år) og to gange om ugen er FK (Fritidsklub). Så hvis børnene er medlem af UK må de komme tirsdag og onsdag aften, hvor alle dem der er i FK skal gå hjem kl. 18.00. Og mandag og torsdag er for de børn der ikke er med i UK og UK skal gå hjem kl. 18. Vi har nemlig lagt mærke til at vores yngste medlemmer oplever, at de ældste fylder for meget, hvis de må være her hver aften samt at de ældste nem kommer til at finde på narrestreger, hvis aktiviteterne ikke er tilpasset deres alder.

Så nu skal I forældre hjælpe os med at sikre at jeres børn kommer her, når det er deres aftener. Derfor kan i godt komme til at opleve at vi ringer til jer for at lade jer vide at vi har aktiviteter på tapetet der lige netop er tilpasset jeres børns alder eller at vi savner dem.

Og så alligevel plads til alle…

Og så ingen regel uden undtagelser, for der vil nemlig også være aftener hvor vi har aktiviteter der er interesse bestemt og så vil jeres børn få særlig tilladelse til at deltage selvom det ikke er deres aften, det kan være ”Mandehørms aftener”, ”Pigeaftener”, Pc-turneringer, osv.

De arrangementer vi har weekender, ferier osv. er fortsat for alle dem der tilmelder sig.

I den kommende periode…

Så kommer der lige en lille reminder for hvad der sker i den kommende periode.

http://godset.greve.dk/For%C3%A6ldresiden/Kalender.aspx

På linket kommer i direkte til vores kalender og her kan i se hverdagen.

Der ud over kan jeg lige fortælle jer om nogle af de store ting der er planlagt.

På fredag den 11. marts er der Lan fra kl. 19-07. Børnene kan tilmelde sig i cafeen.

Torsdag den 17. marts er der åbningstur til Bakken prisen er 200 kr. og børnene kan tilmelde sig i Cafeen.

Fredag den 18. marts er der tur til den Gule Hal i Køge for de børn der elsker at skate og lave stunts. Her skal børnene også tilmelde sig i cafeen.

Fredag den 1. april starter de nye børn og her bruger vi tid på at hente dem, så de lærer den sikre skolevej at kende.

Tirsdag den 5. april er der vinterbadning for de modige børn med Bjørn og Blerim. Tilmelding i cafeen.

Søndag den 10. april er der fisketur til Helsingør sammen med Manolli og Blerim. Tilmelding i cafeen.

Fredag den 15. april er der Lan fra kl. 19-07, der er tilmelding i Cafeen.

Mandag den 25. april er der Bio-tur med Gitte og Camilla. Tilmelding i cafeen.

Fredag den 29. april er der Galle fest for alle og her er det et krav at komme i pænt tøj.

Påsken.

De tre dage før påske holder Godset lukket. Jeg ved godt det er pokkers også, men vi er jo nødt til at lade medarbejderne holde lidt ferie ind imellem.

Husk.

Hvis der er noget I undre jer over eller gerne vil spørge om er i altid velkomme til at ringe til os eller kommer over til en snak. Vi anbefaler også at I følger med på Facebook og evt. Instagram.

Mange hilsner Michala