Godset generelt.

I en lang periode nu har vi øvet til Klubbernes Dansekonkurrence så afholdes i Portalen den 18. november. Vi har 11 hold der deltager herfra og det har været en kæmpe succes at Lea har været der til at undervise pigerne. Vi er så glade for hendes deltagelse.

På fredag den 2. nov. har vi arrangementer, den ene er en drengetur til Sverige med Bjørn og Manolli og det andet er en mega meget uhyggelig gyser Halloween fest fra kl. 18-21. Traditionen tro vil det være sådan at børnene selv vælger om de vil være en del af det meget uhyggelige eller bare vil blive tilbage og danse og lege, mens de andre gyser max.

Den 16. nov. har vi LAN-overnatning sammen med Peter og Blerim. Det starter kl. 19.00 fredag og slutter kl. 7.30 lørdag morgen. Tilmelding er i indgangen.

Den 30. nov. har vi årets bedste fest med julehygge for hele familien. Det vil traditionen tro være som det plejer med juleklip, julemad, julemand, juletræ og julebanko. Vi glæder os meget til at fejre denne årstid sammen med jer. Så kom glad hele familien.

I hele nov. og dec. sker der flere ting. Vi laver flotte julegaver i Krea, tager ture i skoven flere gange om ugen for at samle ind til juledekorationer og oppyntning på Godset og så skal børnene hver dag finde JULEGÅSEN. I år vil der være en første plads (200 kr. på cafekonto), en anden plads(100 kr. på cafekonto) og en tredje plads (50 kr. på cafekonto).

Bestyrelsen.

Da vores formand Hanne er stoppet i bestyrelsen mangler vi nu et medlem. Torsdag den 8. nov. kl. 18-20 har bestyrelsesmøde og vil der konstituere os igen. Hvis der er nogle af jer der ønsker at være en del af bestyrelsen, så kom og vær med. Vi mødes ca. 6 gange om året og får drøftet alt fra besparelser til principper for pc brug og graderobeforhold for børnene.

Besparelser.

Som I jo alle har læst i den senere tid er der en del besparelser i vente. Pt. ved vi ikke noget endeligt, dog at de vil få indflydelse på Godset. Når vi ved hvordan de helt præcist vil udmønte sig får i nærmere besked.

Lidt tilbage og lidt frem.

I efterårsferie have vi en meget sjov og skøn tur til Lanlandia med en stor gruppe at Godsets børn. Det var så stor en succes, at vi påtænker at gøre det til en tradition hvert år. Vi havde de gladeste børn som fik max ud af at være sammen med hinanden og personalet fra Godset. Tak for den store forældreopbakning og jeres børn skønne humør.

Efter jul og nytår (hvor vi har lukket fra den 22. dec. - 1. jan.) går der lige et par dag inden børnene igen skal i skole. Derfor har Godset åbent fra den 2. januar til den 4. jan. fra kl. 9 – 16. Derudover vil vi også give drenge og piger en sjov og dristig oplevelse. Vi laver film-maraton-overnatning for henholdsvis pigerne og drengene hver for sig. Dog vil det kræve underskrifter fra jer forældre, da vi gerne vil have mulighed for at se nogle film, hvor man skal være fyldt 11 år og måske endda 15 år. Mere om det senere. Men sæt gerne allerede nu x i kalenderen for drengene den 2. og 3. januar og for pigerne den 3. og 4. januar.

Den 11. januar har vi fest igen, men temaet kender vi ikke endnu… kun dagen… husk x i kalenderen.

Tabulex Klub.

Husk at I altid kan følge med på Tabulex i hvad vi laver og hvad der sker på Godset, samt her opdatere email adresse og telefonnumre osv. Det er VIGTIGT at I lige gør jer den ulejlighed at opdatere data, for ellers vil I opleve, ikke at vide hvad der foregår på Godset. Log ind via nette på www.klubweb.dk og brug nem Id første gang, efterfølgende skal der bruges egen adgangskode.