Kære forældre

Vores klubber er ligesom resten af samfundet underlagt en række restriktioner og begrænsninger. Vi følger selvfølgelig alle retningslinjer for på den måde at bidrage til, at smitten ikke spredes.

Det forhindrer dog ikke, at alle medarbejderne i klubberne gør deres bedste for at sikre et klubtilbud med kvalitet, på trods af restriktionerne, også selvom det selvfølgelig betyder, at der er nogle grænser for, hvad der kan lad sig gøre. Vi håber, at jeres børn stadig har glæde af at komme i klubben, og her være sammen med både andre børn og de voksne.

Nu nærmer vi os april måned og 6. april skal vi sige velkommen til en række nye børn i klubberne, når 3. klasserne rykker ind.

Som det ser ud lige nu, vil klubberne fortsat være underlagt de samme restriktioner, hvor vi skal arbejde med at have børnene i faste grupper. I vil opleve, at det vil være nødvendigt at samle børnene i større grupper og i grupper, der i de fleste tilfælde, vil gå på tværs af deres klasser og i nogle tilfælde også på tværs af skoler, men klubberne vil samtidig sikre, at det i videst muligt omfang bliver de samme grupper fra dag til dag. Der vil selvfølgelig fortsat være stort fokus på håndhygiejne og afstand, som vi i det seneste år har lært er en god måde at håndtere smitten på.

For at få hverdagen med restriktioner til at hænge sammen, vil det også være nødvendigt i højere grad at bruge udearealerne, så husk tøj efter vejret.

Den enkelte klub indretter sig efter deres fysiske rammer og sammensætning af medlemmer og vil løbende orientere jer om deres tilbud.

Vi glæder os til at byde de nye medlemmer velkommen – også selvom rammerne ikke er helt som vi kunne ønske os.