Godsetlillebanner.jpg

Udmeldelsen af klub sker med en måneds varsel. Der kan udmeldes den 15. samt den sidste dag i måneden.

Hent indmeldelsen her

Indmeldelse: Den digitale pladsanvisning er ude af drift, så derfor skal indmeldelse af nye medlemmer skal ske i klubben på indmeldelsesblanket, eller blanketten kan sendes som en vedhæftet file til ahs@greve.dk

Udmeldelse sker elektronisk. Det kan ske via ”digital pladsanvisning”, alternativt borger.dk.

Gangen er som følger her:

www.greve.dk ->Selvbetjening, udvid kolonnen -> klik på digital pladsanvisning, log ind med NemID

 

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/Default.aspx?k=253&p=bs

Har du problemer med ind- og udmeldelsen, kan du kontakte os på 4369 4516 eller ahs@greve.dk. 

INSTITUTIONSTAKSTER FOR KLUB

  • Fritidsklub 9/10 - 12 år            579kr
  • Fritidsklub 13 - 15 år               339kr
  • Ungdomsklub                          121kr