Velkommentilklubgodset

Hent indmeldelsen her

Hent vores folder her

Se vores video på Youtube

Følg os på Facebook

  • Forældremødet bliver lavet om til online video for nye børn og deres forældre. Indtil videre kan I se vores video fra 2020 på YouTube. Ny video kommer snarest og vi håber på at de nye børn kan starte d. 6. april 2021.
  • Klik HER for at se videoen.

Ny i klub

Der er en særlig procedure, når børn skal meldes ind til klub fra SFO, ligesom klubben har en særlig ordning, der skal give nye børn en tryg opstart i klubben. Indmeldelse fra SFO til Klub sker ikke automatisk. Det er forældrene der skal sørge for det. Man kan allerede melde sit barn i Klub fra april måned i det år barnet går i 3. klasse. Indmeldelsen som kan hentes her på hjemmesiden skal sendes/afleveres til klubben.

Generelle fakta om at gå i klub
Det er vigtigt at understrege, at det er FRIVILLIGT AT GÅ I KLUB
Der er ingen kontrolleret pasning – børnene kan komme og gå, som de vil. Dog skal børnene huske at krydse sig ind når de kommer og krydse sig ud når de forlader klubben.

Det vil sige;
Alle aftaler vedrørende,

”gå-hjem-tider”

”besøg hos hinanden” osv. skal aftales forældre og børn imellem.
Normeringerne er ikke som i SFO/fritidshjem, så det forventes, at børnene udviser stor selvstændighed og initiativ. F.eks. er det vigtigt, at både børn og forældre aktivt søger oplysning om klubbens aktiviteter og selv holder øje med tilmeldelsesfrister, indbetalinger m.m.