Velkommentilklubgodset

Hent indmeldelsen her

Hent vores folder her

Se vores video på Youtube

Følg os på Facebook

  • Forældremøde for nye børn, torsdag d. 18. februar 2021 - 18.00 - 20.00

Forældremøde

Klub Godset afholder forældremøde en gang om året, i februar for nye forældre, da der er en månedsopsigelse i SFO. Jeres barn mulighed for at starte i klub når de er fyldt 10 år eller 1. april i 3. klasse. På forældremødet vil vi fortælle om Godsets dagligdag, aktiviteter, jeres børns kommende ungeliv og vores forventninger til hinanden. 

Vi håber at se jer til en spændende og oplevelsesrig aften på Klub Godset.

Ny i klub

Der er en særlig procedure, når børn skal meldes ind til klub fra SFO, ligesom klubben har en særlig ordning, der skal give nye børn en tryg opstart i klubben. Indmeldelse fra SFO til Klub sker ikke automatisk. Det er forældrene der skal sørge for det. Man kan allerede melde sit barn i Klub fra april måned i det år barnet går i 3. klasse. Indmeldelsen som kan hentes her på hjemmesiden skal sendes/afleveres til klubben.

Generelle fakta om at gå i klub
Det er vigtigt at understrege, at det er FRIVILLIGT AT GÅ I KLUB
Der er ingen kontrolleret pasning – børnene kan komme og gå, som de vil. Dog skal børnene huske at krydse sig ind når de kommer og krydse sig ud når de forlader klubben.

Det vil sige;
Alle aftaler vedrørende,

”gå-hjem-tider”

”besøg hos hinanden” osv. skal aftales forældre og børn imellem.
Normeringerne er ikke som i SFO/fritidshjem, så det forventes, at børnene udviser stor selvstændighed og initiativ. F.eks. er det vigtigt, at både børn og forældre aktivt søger oplysning om klubbens aktiviteter og selv holder øje med tilmeldelsesfrister, indbetalinger m.m.